8. sinif Netbil yayincilik İnkılap tarihi ve Atatürkçülük çalişma kitabi 10.sayfa cevaplari

18 Eylül 2013 Çarşamba

8. Sinif Netbil   yayincilik İnkılap tarihi ve Atatürkçülük   çalişma kitabi 10. Sayfa cevaplari, Netbil     yayincilik 8. Sinif   İnkılap tarihi ve Atatürkçülük   çalişma kitabi 10. Sayfa yanitlari ,8.Sinif İnkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı netbil yayincilik 10. Sayfa cevabı,  8.Sinif İnkılap tarihi ve Atatürkçülük çalişma  kitabi netbil yayincilik  10. Sayfa  ara,

8. Sinif   Netbil    Yayincilik İnkılap tarihi ve Atatürkçülük   Çalişma kitabi 10. sayfa yanitlari


8.sınıf Netbil   yayıncılık inkılap tarihi ve Atatürkçülük   çalışma kitabı 10.sayfa yanıtları8.sınıf Netbil   yayıncılık inkılap tarihi ve Atatürkçülük   çalışma kitabı 10.sayfa yanıtları
1 ünite
Selanik: Mustafa Kemal’in doğduğu ve öğrenim hayatına başladığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki en gelişmiş şehriydi. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı olan şehir, aynı zamanda canlı bir ticaret ve sanayi merkezi idi. Çeşitli din ve milletten oluşan nüfusuyla da renkli bir yapıya sahipti. Burada Türkçe, Rumca, İbranice ve Bulgarca yayımlanan remi vilayet gazetesinin yanında Avrupa’da çeşitli dillerde basılan gazete ve kitapları anında okuma imkanı vardı. Mustafa Kemal’in 1907 yılında askeri görevle geldiği Selanik’te, gizli bir cemiyet olarak kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti de faaliyet halinde idi. Mustafa Kemal de bu cemiyete katıldı.
Selanik kentindeki günlük hayatla ilgili neler dikkatinizi çekmektedir  o döneme göre sosyal ,ekonomik ve kültürel hayatın çok geliştiğini gözlemledim.farklı kültürler kaynaşmış ,farklı milliyetten insanlar sokakta bir aradalar,
Selanik şehrinin özelliklerinin Mustafa Kemal’in kişiliğine etkileri neler olmuştur?
 Burada Türkçe, Rumca, İbranice ve Bulgarca yayımlanan remi vilayet gazetesinin yanında Avrupa’da çeşitli dillerde basılan gazete ve kitapları anında okuma imkanı vardı. Mustafa Kemal’in 1907 yılında askeri görevle geldiği Selanik’te, gizli bir cemiyet olarak kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti de faaliyet halinde idi. Mustafa Kemal de bu cemiyete katıldı. 20 yüzyıl başlarında Selanik şehri özgürlük ve milliyetçilik yanlısı Osmanlı aydınlarının çalışmalar bir merkez durumuna gelmişti.Meşrutiyetçiler Selanik şehrinde örgütlenerek burada çeşitli gazete ve dergiler çıkararak taraftar kazanmaya çalışıyorlardı Mustafa Kemal bu düşüncelerden etkindi. Selanik’te, gizli bir cemiyet olarak kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti de faaliyet halinde idi. Mustafa Kemal de bu cemiyete katıldı. O, II. Meşrutiyet’le yapılan yenilikleri yeterli görmüyor, bu fırsattan yararlanarak ülkede daha büyük ve daha köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesi gereğine inanıyordu. Mustafa Kemal Selanik ve çevresinde yapılan toplantılarda düşünce ve görüşlerini cesaretle savunuyordu. Fakat kendisinin görüşleri Cemiyet’in ileri gelenleri ile uyuşmuyordu. Fikirleriyle zamanının söz sahibi kişilerini uyarmaktan çekinmeyişi de bazı kişileri tedirgin ediyordu. Ordunun siyasetten ayrılmasını isteyen Mustafa Kemal de bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden ayrılarak kendini tamamen askerlik görevine verdi. Çağdaş, ilerici ve laik düşünceyi benimsemesinde etkisi olmuştur


0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sayfa Görüntüleme