7. Sinif pasifik Yayinlari Türkçe Çalişma kitabi 9. sayfa yanitlari

15 Eylül 2013 Pazar

7. Sinif Pasifik  yayinlari Türkçe   çalişma kitabi 9. Sayfa cevaplari, Pasifik   yayinlari 7. Sinif   Türkçe   çalişma kitabi 9. Sayfa yanitlari,7. Sinif  Pasifik  yayinlari Türkçe dersi çalişma kitabi yanitlari ara,
Pasifik  yayinlari   7. sinif  Türkçe   çalişma kitabi 9.sayfa cevaplari

7. Sinif   pasifik  Yayinlari Türkçe   Çalişma kitabi 9. sayfa yanitlari



   












































7. Sinif   pasifik  Yayinlari Türkçe   Çalişma kitabi 9. sayfa yanitlari

Pasifik  yayinlari   7. sinif  Türkçe   çalişma kitabi 9.sayfa cevaplari
  
             1 tema
 HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
1 tema çocuk hakları sözleşmesinin ışığı altında çocuğun eğitim hakkı
Etken:  Etki eden şey, faktör
Bu sanatçıların çoğunun başarısında dış ülkelerde edindikleri sahne görgü ve kültürü etken olmuştur
özen gösterme:  Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam gösterme
Çocuk haklarını korumada devlet özen göstermek zorundadır.
Hoşgörü: Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
Pek az kimseye göstermiş olduğu bir hoşgörüden yararlandım.
Öngörmek:  İleride olması gerekeni göstermek, önceden kararlaştırmak, ilerisi için düşünmek, göz önünde tutmak, derpiş etmek
Bilindiği üzere, bu antlaşmalar, Osmanlı Devleti'nin taksimini öngörüyordu.
Yaratıcı düşünce:  Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yararlanarak görülmeyen yeni bir şey ortaya koyan, yapan, kreatif.
ilerlemek için yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirmeliyiz.
eleştirel düşünce: Eleştiri niteliği taşıyan, eleştirisel, tenkidî düşünce
Eleştirel düşünce insanı küçültmez aksine insanı geliştirir.
Dünya görüşü: Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir:
Kolektif bir görüş rahatlığı insanı düşündürmekten kurtarır.
İnsan gücü: Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli
Zirve: Devlet ve hükumet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı

güvence altına almak: Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
Eğitim hakkı anayasamızda güvence altına alınmıştır.
Öz  saygı: Kişinin kendine olan saygısı.
Kendiyle barışık olmak: kendini olduğu gibi kabullenebilmek durumsalı,eksiklerinden dolayı kompleks duymamak gibi erdemler bütünü
Başkalarıyla barışık olmak:Kendi dışındaki insanları olduğu gibi kabullenmek ve sevmek


7. sinif  Pasifik  yayinlari   Türkçe   çalişma kitabi  cevaplari,  
           

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sayfa Görüntüleme