2012-2013 cevap anahtarli ortaokul 6.sinif türkçe 2.dönem 3.yazili sorulari

26 Mayıs 2013 Pazar2012-2013 cevap anahtarlı ortaokul 6.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları indir , 2012-2013 2.dönem 2012-2013 cevap anahtarlı ortaokul 6.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları yükle , 2012-2013 cevap anahtarlı ortaokul 6.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları tıkla indir , 2012-2013 2012-2013 cevap anahtarlı ortaokul 6.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları ara,2012-2013 cevap anahtarlı ortaokul 6.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları bul,
 2012-2013 cevap anahtarlı ortaokul 6.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları


TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI (8) (TEST)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI
TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 (İlk 2 soru aşağıdaki paragrafa göre cevaplanacaktır.)

Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim, bildiğim için de dostumu kendime çekmekten çok, kendimi ona veririm. Ona iyilik etmeyi onun bana iyilik etmesinden daha çok istemekle kalmam, kendine her edeceği iyiliğin bana da iyilik olmasını isterim.
1. Yukarıdaki paragrafa göre iyi bir dost nasıl olmalıdır?
A) İyi bir dost, karşısındaki için de bir şeyler isteyendir.
B) İyi bir dost, yalnız kendisi için iyilik isteyendir.
C) İyi bir dost, sır tutmayı bilmelidir.
D) İyi bir dost, karşısındakinin iyiliğini düşünmeyendir.

2. Yukarıdaki paragrafa en iyi başlık hangisi olur?
A)Dost  Ararken                           
B) Gerçek Dostluk
C)Dostluğun Önemi                    
 D) İyilik Etmek

3.   Aşağıdaki parçada vurgulanan düşünce hangisidir?
Bir ulusun başkalarına özenerek, yani kendi özünü dikkate almayıp başkalarına benzemek  yoluyla değil  ancak kendi kişiliğini bularak yükseleceği unutulmamalıdır. Başka ulusların saygısını kazanmak için, katkısız ulusal kişiliği bulmak gerekir.
A) Bazı milletler kendi dışındaki milletleri taklit ederler.
B) Bir milletin yükselmesi kendi özünü bulmasıyla olacaktır.
C) Başkalarının saygısını kazanmak amacıyla özümüze sahip çıkmalıyız.
D) Bir yere ulaşmak için başkalarının yardımına başvurulabilir.

4. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı ile kullanılmıştır?
A)  Buraların, insanı etkileyen çok çarpıcı bir güzelliği var.
B)  Adamın yüzündeki yumuşak ifade birden değişmişti.
C)  Satıcı, yaşlı adama çok nazik davranmıştı.
D)  O acı haberden sonra babası yatağa düştü.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘neden- sonuç’ ilişkisi vardır?
A)Yağmursuzluktan bütün tarlalar kurumuştu.
B) Önceden çok yaramazdı ama şimdi uslandı
C) Yeryüzünde tek dostum sensin.
D) Çevreyi kirletmek doğru değildir.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘amaç- sonuç’ ilişkisi vardır?
A) Çok sinirlendiği için tansiyonu çıktı.
B) Fazla uyuduğu için gözleri şişti.
C) Makale yazmak için yanına kağıt aldı.
D) Düştüğü için dizi kanadı.

7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bugün yine başın kalabalık.
B) Bu gruba bir baş gerek.
C) Baş belası bir çocuktu.
D) Başı pare pare dumanlı dağlar.

8. “Bu maçı kazanıp da şampiyon olacaklarmış.” cümlesinde nasıl bir anlam vardır?
A) İnanç         B) Küçümseme  
C) Tehdit       D) Kıskanma

9.
Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak
Haşarılıktan değil, yaramazlıktan değil
Bizim olması gereken yerler bize yasak”
Yukarıdaki şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A)Ünlü daralması              B)Benzeşme
C)Ünlü düşmesi                D) Ulama

10. “Gençliğimin güzel anıları” hangi isim tamlaması çeşidine örnektir?
A)Takısız isim tamlaması
B)Zincirleme isim tamlaması
C) Belirtili isim tamlaması
D) Belirtisiz isim tamlaması

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem büyük hem de küçük sesli uyumuna uyar?
A) limon         B) kavun        
 C) silah          D) sedir

12.“ O”  sözcüğü , aşağıdakilerin hangisinde görev yönünden diğerlerinden farklıdır?
A)  Onu her zaman takdir etmişimdir.
B)  Onlar okulda herkesçe bilinir.
C)  O okul sana çok şey kazandırdı.
D)  O, sınıfın en çalışkanıydı .

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
A) Kimileri gerçekleri görmezden mi geliyor?
B) Tiyatro elemelerine kimler katılacak?
C) Nasıl bir gelecek düşlüyorsun?
D) Hangi müzik türlerinden hoşlanırsın?

14. “Yüz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde kullanılmıştır?
A) Yüz kuruştan dolayı kavga etmeyin.
B) Bugün gideli yüz gün olmuş.
C) İnsanın yüzü her türlü duyguyu yansıtır.
D) Bu işi yüz adam bile yapamaz.

15.“Ah, ben ne yaptım!” cümlesinde “ah” ünleminin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Ah, bir bilgisayarım olsa!
B) Ah, giden gençliğim!
C) Ah, onu bir bulsam!
D) Ah, ne kadar yoruldum!

16. “Yalnız” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?
A)Yalnız kendini düşünen insanlardan nefret ederim.
B) Sana yalnız bir şartla izin veririm.
C) Bilgisizlik yalnız cahillikten kaynaklanmıyor.
D) Sizi ziyarete geleceğim yalnız fazla kalmayacağım

17. Kadın öfkeyle sordu (  )
(  ) Bize neden yalan söyledin (  )
(  ) Çok korktum  (  ) dedi çocuk .
Yukarıda  boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) (:) (-) (?) (-) (,)                          B) (;) (“) (“) (-) (,)
C) (:) (-) (?) (-) (.)                      D) (:) (-) (?) (“) (“)

18.
Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menekşe boynun burdu
Gül kızardı hicabından”
dörtlüğünde hangi uyak ( kafiye) çeşidi kullanılmıştır?
A) Yarım uyak                              B) Tam uyak
C) Zengin uyak                           D) Cinaslı uyak

19.  “Bir beceriyi kazandırmak için  o işin eğitimine erken yaşlarda başlanmalıdır. Aksi halde bazı beceriler çok zor kazanılır ya da hiç kazanılmaz.”
Yukarıdaki paragrafta hangi atasözünün açıklaması verilmiştir?
A) Demir tavında dövülür.
B) Sakla samanı gelir zamanı.
C) Üzüm üzüme baka baka kararır.
D) Damlaya damlaya göl olur.

20. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük iyelik eki almamıştır?
A) Annesi çok üzülmüş.
B) Ceketi sınıfta kalmış.
C) Evi maviye boyadılar.
D) Saçları güneşte parlıyor.

Not:   Her soru 5 puan değerindedir.  Süre  40’ dı

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sayfa Görüntüleme