4.sinif gezegenimiz dünya ünitesi dünyamizin şekli ve katmanlari konu özeti ve test sorulari

29 Mart 2013 Cuma4. Sınıf Gezegenimiz Dünya Çalışma Kağıdı , 4. Sınıf Gezegenimiz Dünya Çalışma Kağıdı indir. Gezegenimiz Dünya ünitesi Dünyamızın şekli ve katmanları kısmının özeti ve test soruları

4.sinif gezegenimiz dünya ünitesi dünyamizin şekli ve katmanlari konu özeti ve test  sorulari  GEZEGENİMİZ DÜNYA
DÜNYAMIZI TANIYALIM
1-Dünya’mızın Şekli: Dünya küre şeklindedir. Ancak, Dünya’nın görünümüne uzaydan bakıldığında alt ve üstten

(kutuplardan) basık olduğu görülür. Bu şekle geoit adı verilir. Eski çağlarda insanlar Dünya’nın bir tepsi gibi düz
·         Dünya’nın yuvarlak olduğu görüşünü ortaya atan ilk bilim adamı Pisagor’dur.
·         Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü savunan ilk bilgin Kopernik’tir.
·         Galileo, icat ettiği teleskop ile yaptığı araştırmalar sonucunda, Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan bilgindir.
·         Macellan adlı denizci ve kaşif; Dünya’da bir noktadan başlayıp hep aynı yöne gidildiğinde yine başlanan noktaya dönüleceğini söyleyip, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır.
Dünya’nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayan bazı durumlar şunlardır
1.      Uzaydan çekilen fotoğraflar.
2.      Denizde uzaktan gelen bir geminin önce direkleri, sonra gövdesi, ve sonunda da kendisinin görülmesi Dünya’nın küre şeklinde olduğunu ispatlar.
3.      Ay tutulması sırasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerinde belirir. Bu gölge yuvarlaktır.
2-Dünya’mızın Katmanları: Dünya’mızın çeşitli katmanlardan oluşur. Bunlar en içten en dışa doğru şöyledir:
·         Ağır küre(çekirdek)
·         Ateş küre
·         Taş küre(yer kabuğu)
·         Su küre
·         Hava küre
A)Dünya’nın Gözlemlenebilen Katmanları: Dünya’nın gözlemlenebilen katmanları; hava küre, su küre ve taş küredir.
v  Hava Küre: Dünya’nın en üst katmanıdır. İçerisinde çeşitli gazlar bulunur.
v  Su Küre: Su küreyi denizler, buzullar, göller, akarsular, yer altı suları oluşturur. Su küre Dünya yüzeyinin 4’te 3’ünü(%75’ini) kaplar.
v  Taş Küre: Yeryüzünün en dıştaki katı tabakasıdır. Kayalardan ve üzerindeki toprak tabakasından meydana gelir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkilerin üzerinde yaşadığı tabakadır. Denizlerin altında daha ince, karalarda daha kalındır. Taş küreye yer kabuğu da denir.
B)Dünya’nın Gözlemlenemeyen Katmanları: Dünya’nın gözlemlenemeyen katmanları; ağır küre ve ateş küredir.
v  Ağır Küre(Çekirdek): Dünya’nın en içteki, en sıcak, en kalın ve en ağır katmanıdır. Bu katmanda maddeler katıya yakın sıvı halde bulunur. 
v  Ateş Küre: Taş kürenin altında, ağır kürenin üstünde yer alan katmandır. Ateş küreye mantoda denir. Bu katmandaki maddeler sıvı haldedir. Bu maddeler magma denir. Bu maddeler yanardağların patlamasıyla yeryüzüne lav olarak çıkar. Ayrıca ateş kürenin yakınında bulunan yer altı suları yeryüzüne sıcak olarak
çıkar.

TEST
1-Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gözlenemeyen katmanlarındandır?
A)ateş küre                             B)su küre                                C)hava küre                            D)taş küre

2-İstanbul’dan kalkan bir uçak hiç yönünü değiştirmeden uçarsa nereye varır?
A)Ankara                               B)İstanbul                              C)Amerika                             D)Çin

3-Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunda bulunmaz?
A)kayaç                                  B)çakıl                                    C)bulut                                   D)kum

4-Dünya’nın en üst katmanı olan ve içerisinde gazlar bulunan katman hangisidir?
A)çekirdek                             B)ağır küre                 C)hava küre                            D)su küre

5-Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın yuvarlak olduğuna kanıt olarak ileri sürülemez?
A)Dünya’mızın uzaydan çekikmiş fotoğrafları
B)Dünya üzerinde yükseltilerin ve çukurların olması
C)Dünya üzerinde aynı yöne gidildikçe tekrar başlangıç noktasına gelinmesi
D)Ay tutulması sırasında Dünya’mızın gölgesinin Ay üzerindeki görüntüsü

6- Dünya’nın haritasına bakan bir öğrenci, Dünya’nın hangi katmanlarını harita üzerinde görebilir?
A) su küre - taş küre                           B) hava küre - su küre
C) taş küre - hava küre                       D) su küre - ağır küre

7-Dünya yüzeyinden derinlere gidildikçe sıcaklık artar. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?
A)Kaplıca sularının sıcak çıkması                  B)Yanardağlardan lavların sıcak çıkması
C)Çöllerde havaların sıcak olması                 D)Yerküreden derinlere inildikçe metrede sıcaklığın artması


8-Bende sıcaklık çok fazla olduğundan maddeler erimiş halde bulunur. Yanardağlardan çıkan lavlar benim üzerimden gitmektedir?
Yukarıda kaç numaralı katman kendini tanıtmıştır?
A)4                 B)3                  C)2                  D1
9-Dünya’nın katmanlarıyla ilgili hangi öğrenci yanlış bilgi vermiştir?
A)Eda: Ağır küre en sıcak ve en kalın katmandır.
B)Enes: Yanardağlardan çıkan lavlar ateş kürede bulunur.
C)Ahmet: Ateş kürede maddeler katı halde bulunur.
D)Hilal: Yerkürenin kalınlığı her yerde aynı değildir.

10-Aşağıdakilerden hangisi su kürenin Dünya’daki miktarını gösterir?
0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sayfa Görüntüleme