nesne şekil sütun ve çizgi garafiklerinin farklari nelerdir

19 Aralık 2012 Çarşamba


nesne şekil sütun ve çizgi grafiğinin farkları, nesne grafiği nedir nesne şekil sütun ve çizgi grafiğinin farkları nelerdir, nesne şekil sütun çizgi grafiğinin farkları ,şekil grafiği ile nesne grafiği arasındaki fark ,nesne grafiği ile şekil grafiği arasındaki fark nesne ve şekil grafiği arasındaki fark, çizgi grafiği ve sütun grafiği arasındaki fark sütun ve çizgi grafiği arasındaki fark sütun grafiği ve çizgi grafiği arasındaki farklar,matematik dersi sütun ve çizgi garfiği hazırlama performans ödevi,sütun grafiği performans ödevi,matematik çizği grafiği performans ödevi,

NESNE ŞEKİL SÜTUN GRAFİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR

ÖRNEKLEMİ DOĞRU SEÇMEK

Araştırmalar için seçilen örneklem doğru seçilmelidir.Bu okulda en sevilen spor hangisidir diye bir araştırma yaptığımızda eğer örneklemimizde erkekler fazla ise futbol çıkma ihtimali fazladır.Eğer kızlar fazla ise en sevilen spor futbol çıkmayabilir.


SÜTUN VE ÇİZGİ GRAFİĞİNİN FARKLARI NELERDİR?
 SÜTUN GRAFİĞİ 
Her bir verinin miktarını göstermek  ve veriler arası karşılaştırmayı yapmak için sütun grafiği çizilir.
Sütun grafiğinde ölçüt sayısı fazladır ve ölçütlerin karşılaştırıldığı veriler sütun grafiği ile gösterilir.
Örnekler:
Öğrencilerin memleketleri,canlıların boy ve kiloları,tutulan spor takımları,yaş grafiği...
sütun grafiğinde göstrerilir.
 ÇİZGİ GRAFİĞİ

Süreklilik gösteren veriler arasındaki değişimi göstermek için çizgi grafiği kullanmamız gerekir.

Örnekler :
Fidanın büyümesini, insanın büyümesini,başarımı ,hava durumunu satışlardaki kar zararı,sıcaklık değişimini göstermek için çizgi grafiği çizmemiz gerekir.

sütun grafiği örnek


ÖRNEK PERFORMANS ÖDEVİ 

ARAŞTIRMANIN KONUSU 
Sınıfta en çok sevilen spor dalı.
AMACI
Sınıfta en çok sevilen sporun ne olduğunu öğrenip ona göre okul idaresinden en çok sevilen spor dalı ile ilgili talepte bulunma.
ÖRNEKLEM
Anketimin doğru çıkması için eşit sayıda kız ve erkek öğrenci seçtim.Grubum 6/c sınıf öğrencileri

SEÇİLEN ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Anket yöntemini seçtim çünkü soruları soracağım örneklemim kendi sınıfım.
ANKET SORULARIM

En çok hangi spor dalını seviyorsun karşısına işaretle
 A-Basketbol     B-Voleybol    C-Yüzme     D-Tenis  E-Futbol   F-Hentbol 

TABLO OLUŞTURMA

SPOR DALI
SEVEN KİŞİ SAYISI
BASKETBOL
10
VOLEYBOL
9
YÜZME
5
TENİS
3
FUTBOL
11
HENTBOL
8GRAFİK ÇİZME 
 Her bir verinin miktarını göstermek ve ve veriler arası karşılaştırma yapmak için sütun grafiğini seçtim.

SONUÇLAR

Futbolu 11 kişi basketbolu 10 kişi,yüzmeyi 5 kişi,tenisi 3 kişi,futbolu 11 kişi,hentbolu 8 kişi seçti.

YORUM

Sınıfımda en çok sevilen spor dalı futbol ve basketbol çıkmıştır.En az sevilen spor dalı ise tenis ve yüzme spor dalı çıkmıştır.Hentbol ve voleybolda futbol ve basketbol kadar sevilen spor dalı olarak çıktı.

DEĞERLENDİRME


Anket sonuçları beklediğim gibi çıktı.Sonuçlar beni yanıltmadı.Örneklemimin kız ve erkek sayısı eşit olduğu için futbol ile diğer spor dalları arasında uçurum olmadı .Kızlarında oynadığı basketbol ve voleybol spor dalları futbola yakın çıktı.Spor dalları yapılabilirlik oranında sevilen spor dalı olarak çıktı.Yüzme en az sevilen spor dalı çıktı bence bunun nedeni;yüzme spor dalının pahalı spor olması ve imkanlar dahili içinde olmasından kaynaklanıyor.Futbolun yüksek çıkması hem popüler spor dalı olması hem de çok kolay ve herkesin yayabileceği bir spor dalı olmasından kaynaklanıyor.

diğer grafikleride bundan örnek alarak değiştirip yapın

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sayfa Görüntüleme