6. sınıf fen ve teknoloji 1. dönem 1. yazılı soruları (canlılarda üreme ,büyüme gelişme),

28 Ekim 2012 Pazar2012 -2013 yılı 6. sınıf fen ve teknoloji 1. dönem 1 yazılı soruları cevaplı indir,2012 -2013 yılı 6. sınıf fen ve teknoloji 1. dönem 1 yazılı soruları cevaplı anahtarlı indir,6. sınıf fen ve teknoloji 1. dönem 1. yazılıya test ile çalış,6. sınıf fen ve teknoloji canlılarda üreme ,büyüme gelişme ile ilgili test çöz,cevap anahtalı 6. sınıf fen ve teknoloji sınavı indir,

2012-2013 dönemi 6. sınıf fen ve teknoloji 1. dönem 1. yazılı soruları

2012–2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
6/... SINIFI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAVI
*Test Soruları* (15x4=60 puan)
1- Döllenme, zigot, embriyo, fetüs, bebek.
Yukarıdaki ifadelerin sıraya koyulmuş olarak yazılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) Döllenme-Fetüs-Zigot-Embriyo-Bebek
B) Fetüs-Döllenme-Bebek-Embriyo-Zigot
C) Döllenme-Zigot-Embriyo-Fetüs-Bebek
D) Zigot-Döllenme-Embriyo-Fetüs-Bebek
2- Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücresini dış etkilerden korur ve bitkiye dayanıklılık sağlar?
A) Hücre zarı                          B) Çekirdek
C) Hücre duvarı (çeperi)              D) Koful
3-
Organel çeşidi
Organelin görevi
A
Fotosentezle besin üretme
B
Enerji üretme
C
Besin ve Atık maddeleri depo etme
A, B ve C organelleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
     A               B                C
A) Koful         Mitokondri        Kloroplast
B) Kloroplast    Mitokondri        Koful
C) Mitokondri   Kloroplast         Koful
D) Koful         Kloroplast         Mitokondri
4- İç döllenme görülen bazı canlılarda yavru doğduktan sonra anne tarafından beslenir. Bu olaya yavru bakımı denir. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru bakımı görülmez?
A) Kaplumbağa                B) Tavuk
C) Kedi                        D) At
5- Aşağıdakilerden hangisi insanda gelişim dönemlerinden biri değildir?
A) Çocukluk                   B) Ergenlik
C) Gençlik                    D) Bebeklik
6- Yandaki şekilde dairenin içerisine iç döllenme yapan hayvanlar yazılmaktadır. Buna göre daire içindeki olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Sazan Balığı    B) Hamsi
C) kurbağa         D) Tavuk
7- Bir canlının yapıları basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hücre-Doku-Sistem-Organ-Canlı
B) Hücre-Doku-Organ-Sistem-Canlı
C) Hücre-Organ-Doku-Sistem-Canlı
D) Doku-Hücre-Organ-Sistem-Canlı
8- Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı hücredir?
A) Bakteri hücresi         B) Karaciğer hücresi
C) Böbrek hücresi          D) Akciğer hücresi
9- Ergenlikte bireyin karşılaştığı aşağıdaki sorunlardan hangisi diğerlerinden farklı bir sorundur?
A) Yüzde sivilce çıkması  B) Ter ve yağ salgısının artması
C) Hızlı boy ve kilo artışı D) Utangaçlık
10-    I- Yeterli ve dengeli beslenmeli
         II- Sıkı giysiler giymeli
         III- Röntgen ışınıyla bakım yaptırmalı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hamile bir kadının yapmaması gereken bir durumdur.
A) II ve III                 B) I ve II
C)  I ve III                  D) I, II ve III
11- Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin kısımlarından biri değildir?
A) Testis                      B) Yumurta kanalı
C) Penis                         D) Salgı bezleri
12- Aşağıdaki insanın gelişim dönemlerinden hangisinde bedensel gelişim diğerlerinden ters yöndedir?
A) Yaşlılık                     B) Yetişkinlik    
C) Ergenlik                    D) Çocukluk

Şemada 1, 2 ve 3 numaralı yerlere ne yazılmalıdır?
            1                  2                3
A)         Zigot                Embriyo            Tohum
B)         Embriyo            Zigot                Tohum
C)         Zigot                Tohum               Embriyo
D)         Tohum               Embriyo            Zigot
14-    I- Su       II- Işık     III- Uygun sıcaklık
         IV- Oksijen              V- Karbon dioksit
Bir tohumun çimlenebilmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?
A) I-III-V                    B) II-III-IV
C) III-IV-V                  D) I-III-IV
15- Aşağıdakilerden hangisi organik tarımın amacıdır?
A) Bol ürün veren bitki yetiştirmek
B) Toprak ve suyu kirletmeden çevreyi koruyarak katkısız doğal ürün yetiştirmek
C) Kimyasal ilaç kullanarak bitki zararlılarını ortadan kaldırmak ve böylece daha fazla miktarda ürün yetiştirmek
D) Kimyasal gübre kullanımıyla bitkilerden kısa sürede çok fazla ürün elde etmek

 *Doğru-Yanlış Soruları* (10x2=20 puan)
1- Tohum çimlenirken ihtiyacı olan besini (tohumun etli kısmı) çeneklerinden karşılar.

2- Sperm ve yumurta sadece insanlarda bulunur.

3- Her madde hücre zarında kolaylıkla geçerek hücreye girebilir.

4- Kertenkele, yılan ve timsah yumurta ile çoğalır.

5- Işık olmazsa bitki çimlenemez.

6- Mitokondri bitkilerde fotosentez yapar.

7- Tozlaşma, polenlerin yumurtalıkta yumurta ile birleşmesidir.

8- Sentrozom bitkilerde var, hayvanlarda yoktur.

9- Dokular bir araya gelerek organları meydana getirir.

10- İnsanda sperm ve yumurta, yumurta kanalında bir araya gelerek döllenir.


*Boşluk Doldurma Soruları* (10x2=20 puan)
Canlıyı

Çekirdek

Yetişkinlik

Tozlaşma

TestislerdirYumurta kanalı

Erkek organ

Kloroplast

Lizozom

Başkalaşım

            *Cevapları yukarıdaki tablodan seçiniz.
1- Sistemler bir araya gelerek ………………………………………….meydana getirir.
2- Dişi üreme sisteminde bulunan yapılar, vajina, yumurtalık, döl yatağı ve……………………………………dır.
3- Bitki hücresini hayvan hücresinden ayıran organellerden birisi de……………………………………………….tır.
4- Kelebek ve kurbağa …………………………………………..geçiren hayvanlardır.
5- Bir hücrede kalım maddesi olan DNA ……………………………….…………..te bulunur.
6- Erkek üreme hücresi olan spermin üretildiği yer………………………………………………dir.
7- Bebeklik – Çocukluk – Ergenlik -…………………….………… – Yaşlılık.
8- Polenlerin rüzgar, arı, su, insan gibi etkilerle dişicik tepesine gelmesine……………………………….denir.
9- Hücre içerisinde sindirim yapan organel…………………………………………….dur.
10- Çiçeğin dıştan içe kısımları, çanak yaprak, ………………………………….erkek organ ve dişi organdır.


Başarılar Dilerim


Âdem YELFen ve Teknoloji Öğretmeni


CEVAP  ANAHTARI


Test Soruları* (15x4=60 puan)
1- Döllenme, bebek, zigot, embriyo, fetüs.
Yukarıdaki ifadelerin sıraya koyulmuş olarak yazılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.
A) Döllenme-Fetüs-Zigot-Embriyo-Bebek
B) Fetüs-Döllenme-Bebek-Embriyo-Zigot
C) Döllenme-Zigot-Embriyo-Fetüs-Bebek
D) Zigot-Döllenme-Embriyo-Fetüs-Bebek
2- Aşağıdaki yapılardan hangisi bitki hücresini dış etkilerden korur ve bitkiye dayanıklılık sağlar?
A) Hücre zarı                            B) Çekirdek
C) Hücre duvarı (çeperi)                        D) Koful
3-
Organel çeşidi
Organelin görevi
A
Fotosentezle besin üretme
B
Enerji üretme
C
Besin ve Atık maddeleri depo etme
A, B ve C organelleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
     A                B                C
A) Koful             Mitokondri        Kloroplast
B) Kloroplast    Mitokondri       Koful
C) Mitokondri     Kloroplast          Koful
D) Koful             Kloroplast          Mitokondri
4- İç döllenme görülen bazı canlılarda yavru doğduktan sonra anne tarafından beslenir. Bu olaya yavru bakımı denir. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisinde yavru bakımı görülmez?
A) Kaplumbağa              B) Tavuk
C) Kedi                          D) At
5- Aşağıdakilerden hangisi insanda gelişim dönemlerinden biri değildir?
A) Çocukluk                   B) Ergenlik
C) Gençlik                     D) Bebeklik

6- Yandaki şekilde dairenin içerisine iç döllenme yapan hayvanlar yazılmaktadır. Buna göre daire içindeki olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Sazan Balığı   B) Hamsi
C) kurbağa         D) Tavuk
7- Bir canlının yapıları basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hücre-Doku-Sistem-Organ-Canlı
B) Hücre-Doku-Organ-Sistem-Canlı
C) Hücre-Organ-Doku-Sistem-Canlı
D) Doku-Hücre-Organ-Sistem-Canlı


8- Aşağıdakilerden hangisi basit yapılı hücredir?
A) Bakteri hücresi        B) Karaciğer hücresi
C) Böbrek hücresi          D) Akciğer hücresi
9- Ergenlikte bireyin karşılaştığı aşağıdaki sorunlardan hangisi diğerlerinden farklı bir sorundur?
A) Yüzde sivilce çıkması  B) Ter ve yağ salgısının artması
C) Hızlı boy ve kilo artışı D) Utangaçlık
10-    I- Yeterli ve dengeli beslenmeli
         II- Sıkı giysiler giymeli
         III- Röntgen ışınıyla bakım yaptırmalı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hamile bir kadının yapmaması gereken bir durumdur.
A) II ve III                B) I ve II
C)  I ve III                  D) I, II ve III
11- Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin kısımlarından biri değildir?
A) Testis                      B) Yumurta kanalı
C) Penis                         D) Salgı bezleri
12- Aşağıdaki insanın gelişim dönemlerinden hangisinde bedensel gelişim diğerlerinden ters yöndedir?
A) Yaşlılık                    B) Yetişkinlik    
C) Ergenlik                    D) Çocukluk


Şemada 1, 2 ve 3 numaralı yerlere ne yazılmalıdır?
            1                  2                3
A)       Zigot             Embriyo                   Tohum
B)         Embriyo            Zigot                Tohum
C)         Zigot                Tohum               Embriyo
D)         Tohum               Embriyo            Zigot
14-    I- Su       II- Işık     III- Uygun sıcaklık
IV- Oksijen              V- Karbon dioksit
Bir tohumun çimlenebilmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?
A) I-III-V                    B) II-III-IV
C) III-IV-V                  D) I-III-IV
15- Aşağıdakilerden hangisi organik tarımın amacıdır?
A) Bol ürün veren bitki yetiştirmek
B) Toprak ve suyu kirletmeden çevreyi koruyarak katkısız doğal ürün yetiştirmek
C) Kimyasal ilaç kullanarak bitki zararlılarını ortadan kaldırmak ve böylece daha fazla miktarda ürün yetiştirmek
D) Kimyasal gübre kullanımıyla bitkilerden kısa sürede çok fazla ürün elde etmek


*Doğru-Yanlış Soruları* (10x2=20 puan)
1- Tohum çimlenirken ihtiyacı olan besini (tohumun etli kısmı) çeneklerinden karşılar.
Doğru
2- Sperm ve yumurta sadece insanlarda bulunur.
Yanlış
3- Her madde hücre zarında kolaylıkla geçerek hücreye girebilir.
Yanlış
4- Kertenkele, yılan ve timsah yumurta ile çoğalır.
Doğru
5- Işık olmazsa bitki çimlenemez.
Yanlış
6- Mitokondri bitkilerde fotosentez yapar.
Yanlış
7- Tozlaşma, polenlerin yumurtalıkta yumurta ile birleşmesidir.
Yanlış
8- Sentrozom bitkilerde var, hayvanlarda yoktur.
Yanlış
9- Dokular bir araya gelerek organları meydana getirir.
Doğru
10- İnsanda sperm ve yumurta, yumurta kanalında bir araya gelerek döllenir.
Doğru

*Boşluk Doldurma Soruları* (10x2=20 puan)
Canlıyı

Çekirdek

Yetişkinlik

Tozlaşma

TestislerdirYumurta kanalı

Erkek organ

Kloroplast

Lizozom

Başkalaşım

            *Cevapları yukarıdaki tablodan seçiniz.
1- Sistemler bir araya gelerek Canlıyı meydana getirir.
2- Dişi üreme sisteminde bulunan yapılar, vajina, yumurtalık, döl yatağı ve Yumurta kanalıdır.
3- Bitki hücresini hayvan hücresinden ayıran organellerden birisi de Kloroplasttır.
4- Kelebek ve kurbağa Başkalaşım geçiren hayvanlardır.
5- Bir hücrede kalım maddesi olan DNA Çekirdekte bulunur.
6- Erkek üreme hücresi olan spermin üretildiği yer Testislerdir.
7- Bebeklik – Çocukluk – Ergenlik -Yetişkinlik – Yaşlılık.
8- Polenlerin rüzgar, arı, su, insan gibi etkilerle dişicik tepesine gelmesine Tozlaşma denir.
9- Hücre içerisinde sindirim yapan organel Lizozomdur.
10- Çiçeğin dıştan içe kısımları, çanak yaprak, Taç yaprak, erkek organ ve dişi organdır.s


Başarılar Dilerim


Âdem YEL

Fen ve Teknoloji Öğretmeni

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sayfa Görüntüleme