6. sinif matematik küme çalişma sorulari

30 Ekim 2012 Salı


6. sınıf matematik kümelerle ilgili alıştırmalar çöz, 6. sınıf matematik kümelerle ilgili alıştırmalar indir, 6. sınıf matematik kümelerle ilgili alıştırmalar ara,kümelrde kesişim ,kümelerde birleşim işlemleri,alt  küme,boş küme ile ilgili alıştırmalar,kümelerde ortak özellik ,kümelerle ilgili etkinlik,kümelerle ilgili test,6. sınıf kümelerle ilgili test çöz,6. sınıf matematik boş küme ile ilgili sorular,
6. sınıf matematik küme soruları 
1- B={ATATÜRK} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
       a-) s(B) =7                                                                     
      b-) s(B)=5                                                             
       c-) s(B)=1                                                       
      d-) Kümede elemanlardan aynı olanlar bir kez yazılacağından B  kümesi yanlış yazılmıştır.2-  A={Tezcan kelimesinin harfleri} , B={Karaca kelimesinin harfleri} A ve B kümelerine göre aşağıdaki sorulardan hangisi doğrudur?
a-) A={ t,e,z}            b-) A={t,e,z,c,a,n}     
c-) B={ k,a,r,a,c,a}      d-) B={k,a,r}

3-  A={1,2,3} olmak üzere hangisi A kümesinin alt kümesidir?
a-)  {1,2}          b-) {12,13}              
c-) {0,1}           d-) {0,1,2,3}

3-   Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?

       a) {0}
       b) { Ardışık çift doğal sayılar }
       c) { 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar }
       d) { Sıfırdan büyük doğal sayılar }


4-   “KIRKAYAK” kelimesindeki harflerin kümesi kaç elemanlıdır?

 A)8          B)4                    
C)5           D)6


5-  K={1,2,3,4,5,6}  ve L={1,3,5,7,9,11} kümeleri veriliyor. K  L kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {1,2,3,4,5}                          B) {1,3,5,7,9} 
C) {1,2,3,4,5,6,7,9,11}            D) {1,3,5}


6- Evrensel küme E ={ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }                    
             A = { 1,3,4 }                                
             B = { 1,5,7 }     olduğuna göre,   A B' = ? hangisidir?
                                              
                                              
 A ) { 3,4,1 }                 B) { 2,3,4 }                   
C) { 5,7 }                    D) { 3,4 }
                                                  

7-   A={1,2,3,4,5,6}, B={1,3,5,7,9} ise A B kümesi kaç elemanlıdır?


a) 5          b) 7        c)8         d)10


8- A={0,1,2,3,4} kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?

a-) {0 ile başlayan ayılar}
b-) {Bazı doğal sayılar}
c-) {5 den küçük doğal sayılar}
d-) {0 ile 4 arasındaki doğal sayılar}


9-  A={1,5,4,10}  ve   ise B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

   A) B={1,3,5 }  
  B) B= { 2,5,7,9,10,12 }
 C ) B={2,5,10,12 }  
D) B={2,5,10,12 }


10-Şekildeki taralı bölgeyi aşağıdakilerden hangisi belirtir?

    A) (A \ B)   C
    B) A \(B   C)
    C) (A   B) \ C
    D) (B   C) \ A

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sayfa Görüntüleme