5.Sinif sosyal bilgiler bir ülke bir bayrak temasi online test

2 Mayıs 2012 Çarşamba

       5. sinif sosyal bilgiler bir ülke bir bayrak online test çöz,5. sinif sosyal bilgiler bir ülke bir bayrak online test çöz ara,5. sinif sosyal bilgiler bir ülke bir bayrak online test indir,5. sinif  sosyal dpy sinavina online çaliş,5. sinif  sosyal bir ülke bir bayrak sinavina çaliş,

5. SINIF  SOSYAL BİLGİLER  DERSİ BİR ÜLKE BİR BAYRAK TEMASI  ONLİNE TEST

1.
A)
B)
C)
D)

           
Devlet tarafından konulan,herkesin uymak zorunda olduğu kurallara ……………… deriz.
       Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
A-yasa         
B-kural        
C-töre        
D-gelenek
.
  2. 
A)
B)
C)
D)

 *Ahlak kuralları *Gelenekler*Yasalar                       
Yukarıda verilenlerin ortak amacı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A-Devletin toplum adına karar vermesini sağlamak
B-Toplumun daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmasını sağlamak
C-Toplumlar arası rekabet oluşturmak
D-Toplumda insan ilişkilerini düzenlemek

  3. 
A)
B)
C)
D)

Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası
ne zaman hazırlanmıştır?
A-1924         
B-1921         
C-1961         
D-1982
 4.
A)
B)
C)
D)
 
‘’Yasalara uymak …………………. için önemlidir.’’
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden
hangisi ile tamamlanmalıdır?
A-toplumsal düzen              
B-bireysel çıkar
C-çok kazanmak                  
D-başarılı olmak
  5.
A)
B)
C)
D)
Anayasamızın ilk üç maddesinde
aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almamaktadır?
A-Yönetim şekli               
 B-Milli marşı
C-Bayrak şekli                 
 D-Devletin dini
  6.
A)
B)
C)
D)

Anayasa ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi doğru değildir?
A-Önemli olan yasaya uymak değil,
yasayı hazırlamaktır?
B-Anayasalar vatandaşın özgürlüğünü tespit eder
C-Anayasamızın ilk üç maddesi değiştirilemez,
değiştirilmesi bile teklif edilemez
D-Bütün yasalar anayasaya uygun olmalıdır
  7.
A)
B)
C)
D)

Ülkemizde bugüne kadar birden fazla
anayasa hazırlanmasının sebebi hangisidir?
A-Savaşların çıkması
B-İhtiyaç ve şartların zamanla değişmesi
C-Yönetim şeklinin değişmesi
D-Yönetenlerin kendi istedikleri gibi 
değiştirmek istemesi
  8.
A)
B)
C)
D)
Bir ülkede halkın bütününe ………… bir sorun
 üzerinde halkın genel düşüncesine
 ise …………………………….. adı verilir.
Yukarıdaki verilen boşluğa aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A-toplum-kamu                
B-kamuoyu-yasa
C-kamu-kamuoyu            
D-kamu-ahlak kuralları
  9.
A)
B)
C)
D)


 Bir devletin yönetim biçimini belirten; yasama,yürütme ve yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren ,vatandaşların kamu haklarını bildiren temel kanuna …………………. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A-yasa                          
B-tüzük         
C-anayasa                    
D-yazılı kurallar
  10.
A)
B)
C)
D)
‘’Ülkemizde yasa koyma
yetkisi ……………………… tarafından kullanılır.’’
Aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
A-Bağımsız mahkemeler       
B-Bakanlar kurulu
C-Cumhurbaşkanı                
D-TBMM
  11.
A)
B)
C)
D)


‘’ Toplumda güvenliği ve asayişi sağlar.’’
Yukarıda özelliği belirtilen kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
A-Vergi daireleri      
B-Hastaneler
C-Adliye                  
D-Emniyet Genel Müdürlüğü

  12.
A)
B)
C)
D)

Anayasa ve yasalar ………………… düzenleyen …………………. kurallardır.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?
A-ekonomik hayatı-yazılı      
B-kültürel hayatı-yazısız
C-sosyal hayatı-yazılı
D-ahlaki hayatı-yazısız
  13.
A)
B)
C)
D)


‘’Merkezi yönetimin illerdeki temsilcisi …………………. ,
 ilçelerdeki temsilcisi kaymakamdır?’’
Yukarıda verilen boşluğa  aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A-Belediye başkanı         
 B-Muhtar
C-Vali                               
D-Milli Eğitim Müdürü
  14.
A)
B)
C)
D)
Türk ulusunun yapısına ve ruhuna en uygun
 devlet yönetimi aşağıdakilerden hangisinde
 doğru olarak verilmiştir?
A-Monarşi ( krallık )               
B-Meşrutiyet
C-Teokrasi                            
D-Cumhuriyet


  15.
A)
B)
C)
D)Toplumda var olan birtakım yasalar,toplumun huzurunu sağlamayı ve kargaşa ortamının oluşmasını engellemeyi amaçlar.Bu nedenle bu yasalar toplum hayatını düzenler.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşamayız?
A-Yasalar insanlar için vardır
B-İnsanlar birbirine saygılı davranırsa yasaya ihtiyaç kalmaz
C-Yasalar, insanların birbirleri ile huzurlu yaşamalarını amaçlar
D-Yasa toplum yaşamını düzene sokar
  16.
A)
B)
C)
D)
İlçelerde toplum güvenliğini hangisi sağlar?
A-İlçe Nüfus Müdürlüğü
B-İlçe Kaymakamlığı
C-İlçe Emniyet Müdürlüğü
D-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 
      1a-2d-3b-4a-5d-6a-71-8c-9c-10d-11d-12c-13c-14d-15b-16c


0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sayfa Görüntüleme