5. Sinif sosyal gün ve gün bir ülke bir bayrak çalişma kagidi

26 Nisan 2012 Perşembe

Bir Ülke Bir Bayrak dosyasını indir ,5. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlik ve Çalışma Kağıtları, Bir Ülke Bir Bayrak örneği formu download ,5. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlik ve Çalışma Kağıtları ,2011-2012 Bir Ülke Bir Bayrak 2011 Konu özeti,5. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlik ve Çalışma Kağıtları,  toplumsal yaşam ve yasalarTOPLUMSAL YAŞAM VE YASALAR
Yeryüzünde birbirinden farklı pek çok toplum bulunur. Her toplumda da toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar vardır. Eğer bu toplumsal yaşamı  düzenleyen yasalar olmasaydı toplumda bir düzen  oluşmazdı. Herkes kendi isteği gibi davranırdı.  Başkalarını düşünmez, kendi çıkarları için çalışırdı. İnsanlar birbirlerine zarar verirdi. Toplumsal yaşam çekilmez bir hâl alırdı. 


Toplum yaşamını düzenleyen yasalar insanlar  arasındaki ilişkileri de düzenler. Aile bireyleri olan ilişkilerimiz, çalışma yaşamındaki ilişkilerimiz ve çalışma biçimimiz, okuldaki ilişkilerimiz hep bu yasalara göre düzenlenir. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasalar yazısız ve  yazılı kurallar olmak üzere ikiye ayrılır.
1.    YAZISIZ KURALLAR: Örfler, âdetler, gelenek ve görenekler, görgü kuralları, ahlak kuralları yazısız yasalardır. Bu kurallar toplum içindeki davranışlarımızı düzenleyen saygı ve sevgiyi temel alan kurallardır. Bu yasalar, kişilerin davranışlarını iyi-kötü, doğruyanlış, olumlu-olumsuz olarak değerlendirirler. Bunlara uymayan kişiler toplum tarafından ayıplanır, kınanır. Onlarla kimse arkadaşlık etmez, konuşmak istemez. Bu kişiler yalnız kalır. Bu kurallara uymayan kişiye devlet ceza vermez. Ancak bu kişilere toplum hoş gözle bakmaz, ayıplar ve dışlar.
Yazısız kurallar; .
*)Toplum içinde kendiliğinden doğar.
*)  Davranış biçimleri ile nesilden nesle geçer ve süreklilik kazanır.
*) Toplumdan topluma değişiklikler gösterebilir.

Yazısız kurallardan bazıları şunlardır: .
*) Kendi haklarımızı korumak ve başkalarının haklarına saygılı olmak.
*)Komşularımızla iyi geçinmek.  Sokakta, otobüste yüksek sesle konuşmamak. 
*)Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek. .
*) Hoşgörülü ve alçakgönüllü olmak.
*)Toplu taşıma araçlarında hastalara, yaşlılara, engellilere yer vermek.
*)İnsanları güler yüzle karşılamak, selamlamak ve gönül kazanmak.
*) Otobüse ve trene binerken, sinema ve tiyatroya girerken sıraya girmek.
*)Başkalarının düşüncelerine saygı göstermek.
2.   Örf ve Âdet: Toplumun bireylerden beklediği davranışlardır. Örf ve âdetler toplumun saygı duyulmasını istediği değerlerden oluşur. 

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 

Sayfa Görüntüleme